BLOGGARTIKLAR


2020-06-01

RMSC Marin - Goda nyheter

Sedan 29 maj 2020 är samtliga stolar bemannade och RMSC Marin kör nu åter igen med full kapacitet.

Efter en noggrann rekryteringsprocess valde bolagsstyrelsen Ronnie Sunnås till ordförande. Sunnås kliver in som ägare till 100 % av RMSC Marin och han besätter själv tills vidare rollen som verkställande direktör. Ronnie har en livslång erfarenhet av att driva företag och att bygga båtar. Han och hans far var med och drev varvet Håkan Söderberg Örnsköldsvik där de byggde den lyxiga familjebåten HSÖ fram till 1992.

"Det är en ära och utmaning att få driva det redan högt ansedda RMSC Marin", säger Ronnie Sunnås. "Det viktigaste nu är att omhänderta de fina kunder vi har och fortsätta leverera förtroende och service. RMSC Marin har ett starkt varumärke byggt på professionell service, hög kvalitet och yrkesmässigt kunnande. Dessa värden är av största vikt att vi tar tillvara på och utvecklar", fortsätter Ronnie.

Vid sin sida har Ronnie även suppleanten Robin Andersson, som även han har en mycket lång erfarenhet från båtbranschen.

Ronnies största utmaning blir nu att sätta sig in i alla kundärenden, skapa en egen struktur och ordning och bygga vidare på företagskulturen för att på sikt få RMSC Marin att växa.

Välkommen till RMSC Marin