Vinterförvaring

Vinterförvaring

Vi erbjuder en "All Inclusive" vinterförvaring innom och utomhus. Inomhusförvaringen sker i uppvärmda och larmade lokaler där endast behörig personal har tillträde. Förvaringen utomhus är kameraövervakad och inhägnad.

I "All Inclusive" ingår

  • Upptagning
  • Avspolning
  • Konservering av motor, toa, vattenlås etc.
  • Täckning vid utomhusförvaring. Båten förvaras inomhus 1 dygn innan täckning sker.
  • Batterikontroll löpande under förvaringstiden
  • Schamponering, uppstart och grundlig tvätt på våren
  • Sjösättning

Vi hämtar och/eller lämnar din båt vid din hemmahamn mot en extra avgift. 


Låt oss ta hand om din båt!